Spare eller betale ned?

Norge har klart seg velsignet godt gjennom den store finanskrisen som har herjet med resten av verden. Dette har ført til en veldig lav rente på boliglån de siste årene, og etter regjeringskifte er nå spørsmålet hvorvidt man skal betale ned på lånet eller bruke penger til å spare.

Da Norges Bank holdt sitt siste rentemøte i slutten av oktober valgte de å holde styringsrenten på 1.5% ettersom prisveksten i september var lavere enn ventet og kronen har blitt svekket siden det forrige rentemøtet ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen. – Veksten hos våre viktigste handelspartnere samlet er nokså lav, og om lag som anslått. Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet noe ut i tid. Her hjemme kan det se ut til at husholdningenes etterspørsel er litt svakere enn lagt til grunn, og boligprisene har flatet ut. Samtidig har arbeidsledigheten vært nokså stabil, sier Olsen.

Med andre ord er den pessimismen som Norges Bank utviste til NRK i slutten av september er med andre ord ikke så gjeldende lengre. Der spådde nemlig flere økonomieksperter som NRK snakket med, at det ville bli usikre tider i norsk økonomi og de kunne alle sammen komme med det samme pengetipset til forbrukerne.

Agnes Bergo som er daglig leder i Pengedoktoren sier til NRK at hun råder forbrukerne til å være forsiktig med å ta opp gjeld og nedbetale så mye de kan på gjelden. Hun frykter at mange har vendt seg til at boligrenten ligger så lavt som rett over 3% og dette er i følge Bergo halvparten av det som regnes som normalrenta som ligger på 6-7%.

Logikken hennes er at man bør kvitte seg med så mye gjeld som mulig nå, før renten blir enda høyere. Når rentene blir høyere vil nemlig låneutgiftene bli større for låntagerne, og dette vil være en økning som mange sannsynligvis ikke vil klare.

Mange økonomieksperter råder til å spare ved siden av boliglånet, slik at man kan betale ned store beløper en gang i året. Dette mener Agnes Bergo at man bør unngå ettersom sparerentene som regel er lavere enn lånerenten. Derfor bør man bruke det meste av overskuddskapitalen til å betale ned på gjelden, men man bør også spare slik at man har en buffer tilgjengelig, sier Bergo.

For en småbarnsfamilie kan en renteøkning opp til normalrentenivå være katastrofal. Derfor er det mange ting de bør gjøre for å gi seg selv bedre økonomi til renta eventuelt stiger. Først og fremst må man betale ned lån, begynne med de små først. Aldri bruk penger dere ikke har, unngå dermed kredittkort og avbetaling. Handle en gang i uka, og unngå dermed masse impulskjøp som dere egentlig ikke trenger. Unngå bensinstasjoner og andre kiosker hvor mat, godteri og lignende alltid er mye dyrere enn i butikken. Ha en bufferkonto med minst en bruttomånedslønn stående. Sjekk over alle tjenesteleverandører dere benytter dere av, er det sikkert at dere har den billigste? Dette gjelder spesielt telefoni og strøm. Skal dere ha møbler, pusse opp eller lignende så benytt dere av bruktmarkedet!

Styringsrente

Også kalt signalsrente er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Dette er dermed også et minimum for hvilken utlånsrente bankene kan ha. Styringsrenten kan endres når som helst og settes av sentralbanken. Lave renter stimulerer til inflasjon fordi flere har råd til å ta lån når renten er lavere.

Amortisering

Selve ordet amortisering kommer fra fransk og betyr tillintetgjørelse. Når man snakker om amortisering i forbindelse med lån betyr det å betale ned i faste avdrag og dette kan gjøres via både serielån og annuitetslån.